• Altijd de laatste mode- & lifestyletrends Altijd de laatste mode- & lifestyletrends
 • Topkwaliteit voor de beste prijs Topkwaliteit voor de beste prijs
 • Gratis verzending & retour** Gratis verzending & retour** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
 • NL

Verklaring gegevensbescherming

Privacyverklaring-OnePager

In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website https://www.lesara.nl/.

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat in het bijzonder informatie die ons in staat stelt u te identificeren, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet met uw persoon in verband kunnen worden gebracht, vallen niet onder het begrip persoonsgegevens.

U kunt dit privacybeleid afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw browser. U kunt dit privacybeleid ook downloaden en archiveren als PDF-bestand,door hier te klikken.

Inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring

1. Aanspreekpunt

Aanspreekpunt en zogenaamde verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Lesara AG
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlijn


Fax: +49 (0) 30 920 330 81
E-Mail: [email protected]

Als u vragen hebt over de bescherming van gegevens in verband met onze producten of het gebruik van onze website, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze kan worden bereikt op bovenstaand postadres en op het e-mailadres dat eerder werd opgegeven (trefwoord: "T.a.v. functionaris voor gegevensbescherming").

2. Gegevensverwerking op onze website

2.1 Oproepen van onze website / toegangsgegevens

Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de toegangsgegevens die uw browser automatisch verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten in het bijzonder:

 • IP-adres van het toestel,
 • Datum en tijdstip van het verzoek,
 • Adres van de gevraagde website en de verzoekende website,
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem,
 • Online ID's (bijv. apparaat-ID's, sessie-ID's).

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en beveiliging van onze systemen te waarborgen. De toegangsgegevens worden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden voor de hierboven beschreven doeleinden om statistische gegevens te produceren over het gebruik van onze website, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijv. als het aandeel mobiele apparaten waarmee de pagina's worden benaderd toeneemt) en om in het algemeen onze website administratief te onderhouden. De rechtsgrondslag is ons bovengenoemd rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f) van de AVG.

2.2 Contactopname

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Deze omvatten het contactformulier, onze e-mailadressen of onze telefonische dienst. In dit kader verwerken wij gegevens uitsluitend voor communicatie met u. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. De gegevens die wij verzamelen via het contactformulier worden automatisch verwijderd na volledige verwerking van uw aanvraag, tenzij wij uw aanvraag nog nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (zie paragraaf "Opslagtermijn").

2.3 Registratie

U heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor ons login-gebied om gebruik te kunnen maken van alle functies van onze website. De gegevens die u moet verstrekken (e-mailadres, achternaam, voornaam, titel) zijn gemarkeerd als verplichte velden. Zonder deze gegevens is een registratie niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

2.4 Bestellingen

In het geval van een bestelproces, verzamelen wij verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van het contract:

 • Aanhef,
 • Voor- en achternaam,
 • Geboortedatum
 • E-mailadres,
 • Wachtwoord,
 • Factuur- en leveradres.
 • Telefoonnummer

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking aan de bij de levering ingeschakelde transporteur doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

In het kader van de verwerking van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de gecontracteerde kredietinstelling of betalingsdienstaanbieder.

Wij hebben de volgende serviceproviders opdracht gegeven om de volgende betaalmethoden te verwerken:

 • Bij betaling via Paypal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. klik hier:Privacybeleid Paypal.
 • Bij betaling via PAYONE: PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel. Meer informatie over de gegevensbescherming van PAYONE GmbH vindt u hier: https://www.payone.com/en/privacy/.
 • Bij betaling via Elavon: Paymentdienstleister Elavon Financial Services Limited, filiaal Duitsland, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt/Main. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Elavon Financial Services Limited: https://www.elavon.co.uk/cookie-policy-and-privacy-pledge.html.
 • Bij betaling via BillPay: BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlijn. Als u kiest voor een van de betaalmogelijkheden van BillPay, wordt u tijdens het bestelproces gevraagd in te stemmen met de overdracht aan BillPay van de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole. Indien u hiervoor toestemming geeft, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer) alsmede de gegevens in verband met uw bestelling aan BillPay doorgegeven. Voor haar eigen identiteit en kredietbeoordeling geeft BillPay of partnerondernemingen in opdracht van BillPay gegevens door aan kredietbeoordelaars (kredietbeoordelaars) en ontvangt zij informatie van deze bureaus en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden meegenomen. Gedetailleerde informatie hierover en over de gebruikte kredietbeoordelaars vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van BillPay GmbH. BillPay kan ook gebruik maken van tools van derden om fraude op te sporen en te voorkomen. De met deze tools verkregen gegevens mogen door derden versleuteld worden opgeslagen, zodat ze alleen door BillPay kunnen worden gelezen. Alleen als u een betaalmethode van onze partner BillPay kiest, worden deze gegevens gebruikt, anders vervallen de gegevens automatisch na 30 minuten.

  Alle informatie die u verstrekt in het kader van de verwerking van betalingen aan bovengenoemde dienstverleners worden niet aan ons doorgegeven. Wij ontvangen alleen een bevestiging van de betaling.

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een bestelling is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder b, van de AVG.

2.5 Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op onze (supercoole) nieuwsbrieven, waarin wij u regelmatig informeren over nieuwe producten en acties.

Voor het bestellen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dat wil zeggen dat wij u alleen nieuwsbrieven per e-mail sturen als u in onze kennisgevingsmail bevestigt via een link dat u eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Als u uw e-mailadres bevestigt, slaan wij uw e-mailadres, het tijdstip van registratie en het voor registratie gebruikte IP-adres op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het enige doel van de opslag is om u de nieuwsbrieven te sturen en uw registratie te kunnen bewijzen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Een afmeldlink is te vinden in elke nieuwsbrief. Een bericht naar de contactgegevens hierboven of in de nieuwsbrief (bijv. per e-mail of brief) is natuurlijk ook voldoende. De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

In onze nieuwsbrieven maken we gebruik van commercieel beschikbare technologieën waarmee de interactie met de nieuwsbrieven kan worden gemeten (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, geklikte links). Wij gebruiken deze gegevens in pseudonieme vorm voor algemene statistische evaluaties en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze inhoud en klantcommunicatie. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische elementen die in de nieuwsbrief zijn opgenomen (zogenaamde pixels). De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. De rechtsgrondslag hiervoor is ons bovengenoemd rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van de AVG. Via onze nieuwsbrief willen we content delen die zo relevant mogelijk is voor onze klanten en beter begrijpen waarin lezers eigenlijk geïnteresseerd zijn. Als u de analyse van het gebruiksgedrag niet wenst, kunt u zich standaard afmelden voor de nieuwsbrief of afbeeldingen in uw e-mailprogramma deactiveren.

2.6 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden en productaanbevelingen per e-mail

Naast het verwerken van uw gegevens tijdens het afrekenproces van Lesara, zal Lesara uw gegevens ook gebruiken om bepaalde producten aan u aan te bevelen in het kader van en in verband met uw bestellingen die u mogelijk wenst. Als u hiermee akkoord gaat, ontvangt u deze productaanbevelingen van Lesara, ongeacht of u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief van Lesara. Op deze manier wil Lesara u voorzien van informatie over producten uit het huidige aanbod die interessant kunnen zijn en gelieve u te baseren op uw recente aankopen van Lesara. Lesara houdt zich strikt aan de wettelijke eisen. Indien u geen productaanbevelingen of reclameboodschappen van Lesara meer wenst te ontvangen en/of niet wenst dat uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u zich hier te allen tijde volledig of voor individuele maatregelen tegen verzetten zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een bericht aan Lesara, bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief, is voldoende. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een link om u af te melden. De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.7 Enquêtes en wedstrijden

Als u deelneemt aan een van onze onderzoeken, gebruiken wij uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. In principe evalueren wij de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Als enquêtes in uitzonderlijke gevallen niet anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens alleen met uw toestemming verzameld. Bij anonieme onderzoeken is de AVG niet van toepassing en in het geval van uitzonderlijke persoonlijke evaluaties is de wettelijke basis de hiervoor genoemde toestemming op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 onder a AVG.

In het kader van wedstrijden gebruiken wij uw gegevens om de wedstrijd uit te voeren en u op de hoogte te stellen van de prijs. Nadere inlichtingen zijn te vinden in de deelnamevoorwaarden van het desbetreffende vergelijkend onderzoek. De rechtsgrondslag voor de verwerking zijn de deelnamevoorwaarden overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder b, van de AVG.

2.8 Sollicitaties

Via ons sollicitatiemanagementsysteem kunt u bij ons solliciteren voor vacatures. Het doel van de gegevensverzameling is de selectie van sollicitanten voor het eventueel aangaan van een arbeidsovereenkomst. In het bijzonder verzamelen wij de volgende gegevens voor de ontvangst en verwerking van uw aanvraag: Voornaam en achternaam, e-mailadres, sollicitatiedocumenten (bv. getuigschriften, curriculum vitae), de vroegst mogelijke startdatum en uw salarisverwachtingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw documenten is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 88, lid 1, onder b), van de AVG in samenhang met artikel 26, lid 1, onder b), van de privacywetgeving.

2.9 Gebruik van eigen cookies

Voor sommige van onze diensten is het noodzakelijk dat we zogenaamde cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te installeren. Het belangrijkste doel van onze eigen cookies is eerder om een aanbod op maat van uw behoeften en om het gebruik van onze diensten zo tijdbesparend mogelijk te maken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen echter zo instellen dat cookies alleen na voorafgaande toestemming worden geweigerd of opgeslagen. Als u cookies weigert, kunnen niet al onze aanbiedingen ononderbroken voor u functioneren.

We maken in het bijzonder gebruik van onze eigen cookies

 • voor loginauthenticatie,
 • om uw taalinstellingen op te slaan,
 • om aan te geven dat de op onze website geplaatste informatie aan u is getoond - zodat deze niet opnieuw wordt weergegeven bij een volgend bezoek aan de website.

Wij willen u een comfortabel en individueel gebruik van onze website mogelijk maken. Deze diensten zijn gebaseerd op onze bovengenoemde legitieme belangen; de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f AVG.

We maken ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web beacons) van partners voor analyse- en marketingdoeleinden. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.

2.10 Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor analysedoeleinden

Om onze website te verbeteren, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web beacons) voor statistische registratie en analyse van algemeen gebruik op basis van toegangsgegevens. We gebruiken ook analyseservices om het gebruik van onze verschillende marketingkanalen te evalueren.

De rechtsgrondslag voor de in het volgende hoofdstuk beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG, gebaseerd op ons rechtmatige belang bij het ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website.

In de volgende lijst van technologieën die we gebruiken, vindt u ook informatie over de mogelijke tegenstrijdigheden met betrekking tot onze analyse maatregelen met behulp van een opt-out cookie. Houdt u er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out cookie moet worden geplaatst.

2.10.1 Hotjar

Onze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd, Elia Zammit Street 3, St Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar"). Hotjar wordt gebruikt om zogenaamde heat maps te maken. Warmte Kaarten grafisch weergegeven statistieken over muisbewegingen en klikken op onze site. Hierdoor kunnen wij veelgebruikte functies van onze website herkennen en de site verder verbeteren. Hotjar maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren op uw gebruikersgedrag. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Naast muisbewegingen en -klikken wordt voor statistische doeleinden informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande koppelingen, geografische herkomst, informatie die wordt verstrekt in het kader van de door u gekozen betaalmethode en resolutie en type apparaat geëvalueerd. Deze informatie is pseudoniem en zal door ons noch Hotjar worden doorgegeven aan derden.

De volgende informatie wordt NIET overgedragen aan Hotjar: inlog- en registratiegegevens (e-mail, naam, wachtwoord), factuuradres en afleveradres, persoonlijke basisgegevens zoals

Bijvoorbeeld naam & telefoonnummer en gegevens van de door u gekozen betaalmethode (bevat alle velden die voor de betaling moeten worden ingevuld, bijv. naam en creditcardnummer).

Het verzamelen van gegevens door Hotjar kan door uw bezwaar (zogenaamde opt-out) worden gedeactiveerd op alle websites die door ons of andere Hotjar gebruikende aanbieders worden geëxploiteerd. Voor meer informatie en de mogelijkheid bezwaar in te dienen, verwijzen wij naar de bezwaarpagina van Hotjar. Hotjar ondersteunt ook de zogenaamde Do-Not-Track functie van uw browser. Als u deze in uw browser inschakelt, verzamelt Hotjar geen gegevens. Instructies voor de verschillende browsers zijn te vinden op de Hotjar website (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. )

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Hotjar.

2.11 Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als technologieën voor onlinereclame

We maken ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor reclamedoeleinden. Een deel van de toegangsgegevens die voortkomen uit het gebruik van onze website wordt gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen we gepersonaliseerde advertenties weergeven op onze website en op de websites van andere aanbieders. Hieronder wordt reclame verstaan die overeenkomt met uw interesses en behoeften.

De rechtsgrondslag voor de in het volgende hoofdstuk beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG, gebaseerd op ons legitieme belang om u gepersonaliseerde reclame te bieden.

In de volgende paragraaf willen we deze technologieën en de providers die ervoor worden gebruikt meer in detail uitleggen.

De verzamelde gegevens omvatten in het bijzonder:

 • datum en tijdstip van de toegang,
 • het identificatienummer van een cookie,
 • de apparaat-ID van mobiele apparaten, en
 • technische informatie over de browser en het besturingssysteem.

In de volgende beschrijvingen van de technologieën die wij gebruiken, vindt u ook informatie over mogelijke tegenstrijdigheden met betrekking tot onze analyse- en reclamemaatregelen door middel van een zogenaamde opt-out cookie. U kunt ook bezwaar maken door de juiste instellingen in te voeren op de websites van Truste, Your Online Choices of YourAdChoices, die gebundelde mogelijkheden bieden voor bezwaren van veel adverteerders. Aan beide zijden kunnen de beursgenoteerde aanbieders alle advertenties in een keer deactiveren door middel van opt-out cookies of als alternatief de instellingen voor elke aanbieder afzonderlijk. Houdt u er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out cookie moet worden ingesteld.

2.11.1 Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Door gebruik te maken van deze technologieën kunnen Microsoft en aan Microsoft gelieerde websites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Microsoft worden overgebracht naar een server in de VS om daar te worden geëvalueerd en opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten wordt overgedragen, houdt Microsoft zich aan het EU-US Privacy Shield.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te selecteren (zoals hierboven beschreven); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt Microsoft ook verhinderen om de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site te verzamelen en Microsoft om dergelijke gegevens te verwerken door de gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen op de bezwaarpagina van Microsoft. Houd er rekening mee dat in dit geval, na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of profiel, het bezwaar opnieuw moet worden gemeld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Microsoft.

2.11.2 Facebook conversie- en retargetingtags

Voor marketingdoeleinden gebruiken onze websites zogenaamde conversie- en retargetingtags (ook "Facebook-pixels") van de sociale netwerksite Facebook, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). Wij gebruiken Facebook-pixels om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en om de effectiviteit van Facebook-reclame ("conversie") te volgen. Daarnaast gebruiken we de Facebook-pixels om u geïndividualiseerde reclameboodschappen te tonen op basis van uw interesse in onze producten ("retargeting"). Facebook verwerkt de gegevens die de dienst verzamelt via cookies en soortgelijke technologieën op onze websites.

De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Facebook worden overgebracht naar een server in de VS voor evaluatie en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Facebook zich aan het EU-US Privacy.

Als u lid bent van Facebook en dit heeft toegestaan via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook ook de informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek aan ons koppelen aan uw account en deze gebruiken voor gepersonaliseerde Facebook-advertenties. De Privacyinstellingen. U kunt te allen tijde uw Facebook-profiel bekijken en wijzigen. Als u geen lid bent van Facebook, kunt u Facebook ervan weerhouden uw gegevens te verwerken door te klikken op de "Facebook"-uitschakelingsknop op de bovengenoemde website van TRUSTe. U kunt gegevensverwerking nog steeds voorkomen door op de volgende knop te klikken. Als u Facebook-tracking voor conversie- en retargetingcampagnes wilt deactiveren, kunt u dit doen door het selectievakje hieronder aan te vinken en vervolgens op “Bevestigen” te klikken.

Voor marketingdoeleinden gebruiken onze websites zogenaamde conversie- en retargetingtags (ook "Facebook-pixels") van de sociale netwerksite Facebook, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). Wij gebruiken Facebook-pixels om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en om de effectiviteit van Facebook-reclame ("conversie") te volgen. Daarnaast gebruiken we de Facebook-pixels om u geïndividualiseerde reclameboodschappen te tonen op basis van uw interesse in onze producten ("retargeting"). Facebook verwerkt de gegevens die de dienst verzamelt via cookies en soortgelijke technologieën op onze websites.

De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Facebook worden overgebracht naar een server in de VS voor evaluatie en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Facebook zich aan het EU-US Privacy Shield.

Als u Facebook-tracking voor conversie- en retargetingcampagnes wilt deactiveren, kunt u dit doen door het selectievakje hieronder aan te vinken en vervolgens op "Bevestigen" te klikken. Uw keuze geldt uitsluitend voor het apparaat waarmee u uw verzoek hebt ingediend.

2.11.3 Google AdWords Conversion Tracking en Remarketing

Onze websites maken gebruik van de diensten "AdWords Conversion Tracking" en "AdWords Remarketing" van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Door middel van "AdWords Conversion-Tracking" worden door ons gedefinieerde klantenacties (zoals klikken op een advertentie, page views, downloads) vastgelegd en geanalyseerd. "Wij gebruiken "AdWords Remarketing" om geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten op Google-partnerwebsites weer te geven. Beide diensten maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google ter beoordeling naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Google zich aan het EU-US Privacy Shield.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google, afhankelijk van de instellingen in uw Google-account, uw web- en app-bladergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u deze koppeling met uw Google-account niet wilt, moet u uitloggen bij Google voordat u onze contactpagina kunt openen.

U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd zoals hierboven weergegeven. Bovendien kunt u via Googles cookie-instellingen voorkomen dat Google cookies gebruikt voor reclamedoeleinden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

2.11.4 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google ter beoordeling naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Google zich aan het EU-US Privacy Shield. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Hiertoe werd Google Analytics op onze website uitgebreid met de code "anonymizeIP".

Google verwerkt de door de cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verlenen.

U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd zoals hierboven beschreven, of u kunt het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van onze websites in de cookie-instellingen privacybeleid van Google voorkomen. U kunt Google ook verhinderen deze gegevens te verwerken door de Browser-Add-On (dit laatste werkt niet op mobiele apparaten) te downloaden en te installeren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google Analytics.

2.11.5 Google DoubleClick

Onze website maakt gebruik van DoubleClick van Google, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Door gebruik te maken van DoubleClick kunnen Google en de aan haar gelieerde websites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google ter beoordeling naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Google zich aan het EU-US Privacy Shield.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te selecteren (zoals hierboven beschreven); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in voor het deactiveren van DoubleClick. Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u "Personalized Advertising" uitschakelen in Google Advertising Settings. In dit geval zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

2.11.6 Google Customer Match

Onze website maakt gebruik van de service "Google Customer Match", een remarketingtool van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). U kunt het gebruiken om specifieke resultaten met betrekking tot Lesara aan u op Google zoekopdrachten suggereren. Lesara geeft Google een niet-omkeerbare, niet-persoonlijke checksum (hashwaarde) van uw gebruiksgegevens. Uw gegevens kunnen door dit hashing-proces niet worden geïdentificeerd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

2.11.7 GA Audiences

Op deze website GA Audiences, een webanalysedienst van de aanbieder Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google") worden gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze technologie stelt gebruikers die onze websites en online services al hebben bezocht in staat gerichte reclame van ons te zien op andere externe sites in het Google Partner Network. Hiervoor wordt een cookie op uw computer geplaatst waarmee het gedrag van de gebruiker bij het bezoek aan de website kan worden geanalyseerd en vervolgens kan worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame. Door het instellen van de cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. Als u geen op rente gebaseerde advertenties wenst te ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door de instructies te volgen op https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

2.11.8 Yahoo Analytics en Yahoo Ad Exchange

Wij maken eveneens gebruik van de Yahoo Web Analytics-service, een webanalysedienst van Oath Inc. (New York 692 Broadway New York, NY 10012-1107; voorheen Yahoo! Inc., 701 First Ave, Sunnyvale, CA 94089). Yahoo Web Analytics maakt gebruik van web beacons en cookies om informatie te verzamelen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt naar Yahoo gestuurd als onderdeel van de interactie tussen de bezoekers van de website en de website en omvat de tijd die op de website is doorgebracht, de links waarop is geklikt en de advertenties die op die pagina's zijn bekeken. Deze informatie wordt verzameld door Yahoo Web Analytics zodat Yahoo statistische informatie kan verzamelen. De cookies die Yahoo Web Analytics gebruikt bevatten geen persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd of telefoonnummer. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Als u zich op de hierboven beschreven wijze tegen het gebruik van uw gegevens wilt verzetten, kunt u dit hier doen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Oath Inc. op https://policies.oath.com/ie/de/oath/privacy/index.html.

2.11.9 PubMatic

Op onze site wordt de PubMatic-dienst van PubMatic, Inc. (305 Main Street, Suite 100, Redwood City, CA, 94063, Verenigde Staten). In deze context kan PubMatic gebruiksgegevens verzamelen en verwerken in pseudonieme profielen voor webanalyse of voor gepersonaliseerde reclame. U kunt te allen tijde met toekomstig effect bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens door op uw toestel een opt-out-cookie in te stellen. Voor specifieke instructies over opt-out, zie https://pubmatic.com/legal/opt-out/. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van PubMatic verwijzen wij naar de privacyverklaring van PubMatic.

2.11.10 Yieldlab

Op onze website maken wij gebruik van de "Yieldlab"-dienst van Yieldlab AG (Colonnaden 41, 20354 Hamburg) om de output van reclame-inhoud op onze website te optimaliseren. Ook hier worden cookies gebruikt. U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van Yieldlab door u af te melden. Dit kan via de volgende link:
http://www.yieldlab.com/elements/privacy/.

Daardoor wordt een zogenaamd opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie voorkomt dat een cookie met een reclame-ID in uw browser wordt opgeslagen en dat u aan reclamecategorieën wordt toegewezen. Relevante informatie en meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij Yieldlab vindt u hier:
http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-privacy-statement/.

2.11.11 Criteo

Voor reclamedoeleinden maakt onze website gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag. Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven op deze doelgerichte reclame:
http://www.networkadvertising.org/choices//
http://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een naadloze beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid vermeld op de bovenstaande platformen of hierna.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Criteo op http://www.criteo.com/de/privacy.

Criteo levert gepersonaliseerde advertenties op Facebook, gebaseerd op uw activiteit op onze pagina's. Om u af te melden voor Criteo-tracking, volgt u de instructies op https://www.criteo.com/privacy Wanneer u zich afmeldt, wordt er een cookie in uw browser geïnstalleerd. Deze cookie moet zowel in uw browser als in alle gekoppelde browsers worden onderhouden opdat u wordt herkend als zijnde afgemeld voor de service. U moet zich opnieuw afmelden als u die cookie uit een browser verwijdert, een niet-gekoppelde browser gebruikt of een nieuw apparaat gebruikt om een verbinding met het internet te maken. Houd er rekening mee dat in bepaalde browsers, zoals Safari, het wissen van websitegegevens ook de informatie over uw afmelding kan wissen, waardoor u zich dan opnieuw moet afmelden voor deze services.

2.11.12 Taboola

Op onze website maken wij gebruik van de service Taboola van Taboola Inc. (1115 Broadway, 7e fl., New York, NY, 10010, USA). Taboola maakt het mogelijk om inhoud aan te bevelen die past bij uw persoonlijke interesses en zo ons aanbod individueel voor u vorm te geven. Taboola gebruikt cookies om te bepalen welke websites u regelmatig bezoekt en hoe u op onze website surft. Hiervoor worden apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens verzameld en bij het gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen gegenereerd. Deze gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem en laten niet toe om conclusies te trekken over uw persoonlijke gegevens. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld in verkorte vorm naar Taboola verzonden. Voor meer informatie over Taboola, zie http://www.taboola.com/privacy-policy/. Op de website van Digital Advertising Alliance vindt u onder http://www.aboutads.info/choices/ een manier om de dienst te deactiveren. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Taboola Inc. op https://www.taboola.com/privacy-policy en naar https://www.taboola.com/de/cookie-policy.

2.11.13 Smartclip

Deze website maakt gebruik van de Smartclip-service van smartclip Holding AG (Kleiner Burstah 12, Nikolaikontor 20457 Hamburg). Dit is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op marketing en marketingtechnologie en potentiële reclamepartners en adverteerders voor de plaatsing van videoreclame samenbrengt. Marketing door de smartclip-dienst omvat zowel webgebaseerde presentaties als de mobiele sector (voor mobiel gebruik geoptimaliseerde websites, apps op smartphones en tablets, onafhankelijk van het iOS, Android of Windows 8 besturingssysteem). Smartclip gebruikt gebruikersgegevens verkregen van derden voor het afspelen van videoreclame. Hier kunt u zien hoe u zich kunt verzetten tegen het gebruik van gepersonaliseerde marketing door smartclip: http://www.smartclip.com/de/datenschutz/.

2.11.13 Outbrain

Onze website maakt gebruik van de technologie van Outbrain UK Ltd, 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UK ("Outbrain"), die onze gebruikers verwijst naar andere inhoud op onze website of op websites van derden die voor hen eveneens interessant kan zijn. De verdere leesaanbevelingen die door Outbrain worden geïntegreerd, bv. onder een artikel, worden bepaald op basis van de vorige inhoud die door de gebruiker werd gelezen. Outbrain maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker om deze aanvullende inhoud met betrekking tot interesses weer te geven. De inhoud die wordt weergegeven in de Outbrain widget wordt inhoudelijk en technisch automatisch bestuurd en geleverd door Outbrain.

Outbrain gebruikt cookies om leesadviezen op een puur pseudonieme basis weer te geven. Om het IP-adres anoniem te maken, wordt het laatste deel van het IP-adres verwijderd.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen via uw browserinstellingen of door bezwaar aan te tekenen op de Website van Outbrain".

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Outbrain.

2.11.14 Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op https://www.sovendus.com/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming.

2.12 Social Media

2.12.1 Facebook Connect

Onze website biedt u de mogelijkheid om in te loggen op de website met uw bestaande Facebookprofiel. Wij maken gebruik van Facebook Connect, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). Als u eenmaal bent ingelogd via Facebook Connect, is er geen extra registratie meer nodig.

Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van uw registratiegegevens. Als u al bent ingelogd op Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Uw e-mailadres en uw profielgegevens (in het bijzonder naam, profielfoto, geboortedatum, geslacht, taal en land, lijst van vrienden en persoonlijke gegevens) worden ons dan meegedeeld wanneer u het proces bevestigt met de knop "Inloggen met Facebook". In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Facebook zich aan het EU-US Privacy Shield. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook.

2.12.2 Facebook Social Media Plug-ins

Onze website maakt gebruik van social media plug-ins (zoals de Like-knop) van het sociale netwerk Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, USA ("Facebook"). De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, op basis van ons rechtmatig belang dat u onze inhoud deelt via sociale netwerken en dat wij daarmee ons reikwijdte vergroten.

In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten, houdt Facebook zich aan het EU-US Privacy Shield. Facebook ontvangt de informatie dat u de betreffende subpagina van ons onlineaanbod heeft opgeroepen. Hierbij is het niet van belang of u een Facebook-account heeft en bent ingelogd. Wanneer u bent ingelogd op Facebook, wordt deze informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u de geactiveerde plug-in activeert en bijvoorbeeld naar de pagina linkt, slaat Facebook deze informatie, inclusief de datum en tijd, ook op in uw gebruikersaccount en stelt uw contactpersonen publiekelijk op de hoogte. Als u niet aan uw profiel op Facebook wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de plug-in te activeren.

Facebook slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van vraaggestuurde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze webpagina. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, als Facebook-lid kunt u reclame uitschakelen op basis van sociale acties in de reclame-instellingen. U kunt ook volledig voorkomen dat de Facebook Social Media Plug-ins worden geladen met extra programma's voor uw browser, zoals de Facebook Blocker.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook.

2.12.3 Google+

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De plug-ins zijn bijvoorbeeld te herkennen aan knoppen met het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond. Een overzicht van de Google-plugins en hoe u ze kunt herkennen vindt u hier: https://developers.google.com/+/p plugins. .

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plugin wordt door Google direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie krijgt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een Google+-profiel beschikt of niet op dat moment bij Google+ bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Google+, kan Google uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Google+-profiel. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "+1" te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Google+ gepubliceerd en aan uw contactpersonen getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Als u niet wilt dat Google de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan uw profiel op Google+ koppelt, moet u zich bij Google+ afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de Google-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/). De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

2.12.4 Twitter

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van de microblogservice Twitter, die wordt beheerd door Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe "Twittervogel".

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met Twitter. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Twitter naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. De integratie geeft Twitter de informatie dat uw browser de corresponderende pagina van onze website heeft opgevraagd, zelfs als u geen Twitterprofiel hebt of niet bent ingelogd op Twitter. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden van uw browser naar een Twitter-server in de VS en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Twitter-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Twitter" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een Twitter-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Twitter-account en weergegeven aan uw contacten. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy<>. Als u niet wilt dat Twitter de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan uw Twitter-account koppelt, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de Twitter-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de dienst is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder b), van de AVG.

2.12.5 Pinterest

Onze website maakt gebruik van de social plug-in ("Plug-ins") van het sociale netwerk Pinterest, dat beheerd wordt door Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Wanneer u onze website bezoekt en op de knop Pinterest drukt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft zogenaamde protocolgegevens door aan de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen bestaan uit het IP-adres, het adres van de bezochte webpagina's met pinterestfuncties, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest en uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy>.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de dienst is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder b), van de AVG.

3. Pushnotificaties

De website maakt gebruik van pushmeldingen, die u te allen tijde kunt uitschakelen.

De pushmeldingen worden gebruikt om uw aandacht te vestigen op concrete aanbiedingen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f). AVG, gebaseerd op onze interesse om gebruikers attent te maken op onze inhoud.

Om uw winkelervaring te personaliseren en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken, maken we gebruik van de Web push service van WonderPush, die wordt bediend via de https://www.wonderpush.com/. Mogelijk is u gevraagd deze service in te schakelen. U kunt deze instelling in uw lokale internetinstellingen (Chrome, Firefox, Safari) te allen tijde vrij intrekken/activeren. Voor verdere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de WonderPush webservice op https://www.wonderpush.com/contact. .

4. Doorspelen van gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG,
 • de bekendmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u er bijzonder belang bij heeft dat uw gegevens niet worden bekendgemaakt,
 • wij op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG wettelijk verplicht zijn tot doorspelen of
 • dit wettelijk is toegestaan op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG en vereist voor de verwerking van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van op uw verzoek getroffen precontractuele maatregelen.

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de dienstverleners die in dit privacybeleid worden genoemd, kunnen dit datacentra zijn die onze website en databases opslaan, IT-serviceproviders die onze systemen onderhouden en adviesbureaus. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en werken in opdracht van ons. Zij zijn contractueel gebonden door onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Verder kunnen gegevens worden doorgegeven in het kader van officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures indien het nodig is voor gerechtelijke vervolging of handhaving.

5. Opslagtermijn

In principe slaan wij persoonsgegevens slechts op voor zo lang als nodig is om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot aan het einde van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarverplichtingen.

Voor bewijsdoeleinden moeten we de contractgegevens nog eens drie jaar bewaren, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Vorderingen verjaren ten vroegste na de wettelijke verjaringstermijn.

Ook daarna moeten we om boekhoudkundige redenen nog een deel van uw gegevens opslaan. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel, het Fiscaal Wetboek, de Bankwet, de Witwaswet en de Wet Effectenhandel. De bewaartermijnen van de documenten bedragen twee tot tien jaar.

6. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op te vragen. Wij lichten de gegevensverwerking toe en geven u een overzicht van de gegevens die over u zijn opgeslagen in het kader van de informatievoorziening.

Indien bij ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn, hebt u recht op correctie van deze gegevens.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Als het wissen in uitzonderlijke gevallen op grond van andere wettelijke bepalingen niet mogelijk is, worden de gegevens geblokkeerd, zodat ze alleen voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens die wij hebben opgeslagen onjuist zijn.

U hebt ook recht op doorgifte van gegevens, d.w.z. wij sturen u op verzoek een digitale kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de bovenstaande contactgegevens. Dit geldt ook als u kopieën van garanties wenst te ontvangen om een adequaat niveau van gegevensbescherming aan te tonen.

Bovendien hebt u op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt van dit recht gebruik maken ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of van een inbreuk wordt verdacht. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in Berlijn: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Berlijnse Commissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie), Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn.

7. Recht van herroeping en bezwaar

Overeenkomstig artikel 7 lid 2 AVG heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan zullen wij in de toekomst niet doorgaan met het verwerken van gegevens op basis van deze toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden.

Indien wij uw gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG, hebt u op grond van artikel 21 AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens en ons de redenen mede te delen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en die naar uw mening aangeven dat uw belangen die bescherming verdienen, de overhand hebben. Als u bezwaar aantekent tegen de verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden, hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zonder opgaaf van redenen ten uitvoer zullen leggen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een informeel bericht aan bovengenoemde contactgegevens.

8. Wijzigingen privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wettelijke of reglementaire vereisten wijzigen.

Version: 1.0 / Stand: Mai 2018

* De doorgestreepte prijs is de aanbevolen verkoopprijs.
** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
1 Verkoopprijs van style-discount.com/de.