• Altijd de laatste mode- & lifestyletrends Altijd de laatste mode- & lifestyletrends
  • Topkwaliteit voor de beste prijs Topkwaliteit voor de beste prijs
  • Gratis verzending & retour** Gratis verzending & retour** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
  • NL

Herroepingsbeleid

A. HERROEPINGSRECHT


I - HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangegeven derde persoon die niet de aanvrager is, het laatste product in bezit heeft gekregen.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons (Lesara AG, Schicklerstraße 5-7, 10179 Berlijn, telefoon: +31 (0)20 80 87 448, e-mail: [email protected]) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw besluit het contract te herroepen informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, al is dat niet verplicht.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende dat u de mededeling over het gebruik maken van de herroepingstermijn voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Lesara Klantenservice
Telefoon: +31 (0)20 80 87 448
E-Mail: [email protected]
Website: www.lesara.nl
Goede service is belangrijk voor ons, daarom staan we van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur per telefoon tot uw beschikking. Via e-mail staan we dag en nacht voor u klaar.

II - GEVOLGEN VAN HERROEPING
Als u dit contract herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die komen van uw keuze voor een andere manier van leveren – die niet de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering is), verminderd met de retourkosten (indien van toepassing), binnen 14 dagen na de dag waarop bij ons de mededeling over het herroepen ingegaan is terug over te maken. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is afgesproken met u; in geen enkel geval worden er voor u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij alle waren teruggekregen hebben of tot u bewijs van terugzending van de waren heeft geleverd, afhankelijk van welke eerder plaatsvindt.
U dient de waren direct en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping heeft geïnformeerd, aan ons terug te sturen. De termijn geldt als in acht genomen als u de waren voor afloop van de termijn verzendt.
U draagt de rechtstreekse kosten voor de terugzending als de geleverde waren met het bestelde overeenkomen en als de prijs van de terug te zenden waren niet hoger is dan 50 euro, of als u bij een hogere prijs van het artikel ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling gedaan heeft. In andere gevallen nemen wij de kosten voor het terugzenden van de waren over.
U bent alleen voor een eventuele waardevermindering verantwoordelijk als deze waardevermindering, na toetsing van de conditie, eigenschappen en functioneringswijze van de waren door niet noodzakelijke omgang, op u terug te voeren is.

III - ALGEMENE INDICATIES
Vermijd alstublieft beschadiging en vervuiling van de waren. Zend de waren voor zover mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik als het nodig is een beschermende verpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan voor een passende verpakking die voldoende beschermt tegen transportschade.
Zend de waren voor zover mogelijk niet onder rembours aan ons terug.
Let er alstublieft op dat de bovengenoemde cijfers 1-2 geen voorwaarden zijn voor de werkzame uitoefening van het herroepingsrecht.

B. HERROEPINGSFORMULIER

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Lesara AG
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlin
Duitsland
E-Mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam consumenten(en)

________________________________________________________
Adres consument(en)

________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
* De doorgestreepte prijs is de aanbevolen verkoopprijs.
** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
1 Verkoopprijs van style-discount.com/de.